Hverdagen


Vi går op i at hverdagen på Skovjorden er genkendelig for børnene og derfor har vi en del faste elementer i løbet af dagen, som skaber rytme og tryghed. Ovenpå denne genkendelige grundstamme er der altid et aktuelt tema, som skaber en fælles læringsramme. Hen over en uge er vi kreative mange gange, læser bøger ofte og er ude hver dag.

Indenfor leger vi med legetøj, som er sjovt og stimulerer fantasien og den kreative legeudvikling. Vi tilbyder masser af aktiviteter og legetøj, som stimulerer børnenes sprogudvikling, matematiske forståelse, hånd-øje koordination, praktiske livsevner m.m. Børnene har mulighed for at lege roligt i vores store legestue og bygge fantasifulde huler under trappen, vilde motorikbaner i vores lange gang eller lege rollelege på vores hyggelige legeværelse. Det er et fantasifuldt, sjovt og stimulerende legemiljø med mange muligheder.

Vores uge er bygget op af en helt fast måltidsrytme med grøddag, rugbrødsdag, suppedag mv. Mandag åbner vi typisk en snakkepakke og har en hel dag med fokus på børnenes sprogudvikling. I løbet af ugen er der skolegruppe, for de børn, som er ældst og fælles yoga, højtlæsning, sproglege eller fælles lege på andre dage. Fredag er helt særlig, for det er vores legetøjsdag og så må børnene have legetøj med hjemmefra, som vi alle kan lege med i fællesskab.

Vores rytmiske hverdag afbrydes en gang imellem af en tur til biblioteket, ture til lokale legepladser eller større heldagsture til fx Naturama, Danmarks Jernbanemusset, Svanninge bakker el. lign.

En typisk dag på Skovjorden


Morgen

Morgenen starter vi i et roligt tempo med stille leg og mulighed for fx læsehygge i sofaen. Der er naturligvis morgenmad, hvis man ikke har spist hjemmefra.

Formiddag

Formiddagen starter fra kl. 9.00 hvor vi holder samling med sang, rytmik og dialogisk læsning. Herefter fortsætter vi med temaaktiviteter inden- eller udendørs eller leg afhængigt af dagen og humøret i børnegruppen.

Middag

Efter frokost skal vi udenfor, hvis vi ikke allerede er det. Men først stopper vi ved vores hverdagstavle i garderoben. Her snakker vi om ugedage, den aktuelle måned og årstid, samt om vejret og det overtøj vi skal til at have på.

Eftermiddag

Eftermiddagen fortsætter enten med temaaktiviteter, ture i nærområdet eller leg i haven. Inden eftermiddagsmaden laver vi typisk en afslappende aktivitet i form af yoga eller kreative aktiviteter. Efter maden er der fri leg indtil man bliver hentet.

Hverdagen

Temaer


Vi arbejder løbende med en tematisk ramme for vores hverdag. Den tematiske ramme skal gøre læringen mere tydelig for børnene, så de ikke oplever at fx fastelavn dumper ned i hovedet på dem, men tværtimod er et emne, som vi har behandlet i to eller tre uger.

Gennem året har vi tema om de forskellige årstider, samt om tradtioner som jul, påske og fastelavn. Vi har temaer om kroppen, sanser, leg og meget mere. Temaerne har til formål at styrke børnenes personlige udvikling, deres læring og styrke fællesskabet. I temaerne behandler vi grundlæggende viden om livet, kroppen og verdenen omkring børnene.

Når vi har om årstiderne, så lægger vi mærke til bladene som springer ud og visner igen, at kryb og kravl vender tilbage fra deres dvale og at haletusserne kommer i søen og bliver til små frøer. På vores globus markerer vi hvilke fugle, som flyver sydpå og hvilke som bliver hos os i den kolde tid og som vi må fodre i vores foderbrædt. Når vi har om kroppen handler det om sanser, om madens vej gennem fordøjelsessystemet, om at aflæse vores kammeraters følelser og ikke mindst om at forstå egne følelser og reaktioner. Når vi har om traditioner, så går vi i dybden. Vi læser bøger, synger sange, er kreative og tager det hele ind.

Temaerne giver børnene en alsidig og seriøs læring i højde med det enkelte barn. Gennem leg og gentagelser lægger vi et fundament for at det enkelte barn opnår en større forståelse for verdenen omkring dem.

Temaer